Turn around Japanese Emoticons.

Turn Around
( ・ω)( ・)( )(・ )(ω・ )(・ω・)(・∀・)( ・∀)( ・)( )(・ )(∀・ )(・∀・)
(・▽・)( ・▽)( ・)( )(・ )(▽・ )(・▽・)(^▽^)( ^▽)( ^)( )(^ )(▽^ )(^▽^)
(^◇^)( ^◇)( ^)( )(^ )(◇^ )(^◇^)(^ー^)( ^ー)( ^)( )(^ )(ー^ )(^ー^)
(^_^)( ^_)( ^)( )(^ )(_^ )(^_^)(゚ー゚)( ゚ー)( ゚)( )(゚ )(ー゚ )(゚ー゚)
(^_^)( ^_)( ^)( )(^ )(_^ )(^_^)(・・)( ・)( ・)( )(・ )(・ )(・・)
(^∇^)( ^∇)( ^)( )(^ )(∇^ )(^∇^)(・∀・)( ・∀)( ・)( )(・ )(∀・ )(・∀・)
(゚◇゚)( ゚◇)( ゚)( )(゚ )(◇゚ )(゚◇゚)(^∀^)( ^∀)( ^)( )(^ )(∀^ )(^∀^)
(・◇・)( ・◇)( ・)( )(・ )(◇・ )(・◇・)(゚▽゚)( ゚▽)( ゚)( )(゚ )(▽゚ )(゚▽゚)
(゚∇゚)( ゚∇)( ゚)( )(゚ )(∇゚ )(゚∇゚)(゚∀゚)( ゚∀)( ゚)( )(゚ )(∀゚ )(゚∀゚)
(゚_゚)( ゚_)( ゚)( )(゚ )(_゚ )(゚_゚)(゚_゚)( ゚_)( ゚)( )(゚ )(_゚ )(゚_゚)
(・∇・)( ・∇)( ・)( )(・ )(∇・ )(・∇・)(・_・)( ・)( ・)( )(・ )(・ )(・_・) 
‹‹(´ω )/››‹‹\( ´)/››‹‹\( ´ω)/››‹‹ヽ( ・ω・ )/››‹‹ヽ( ・)/›› ‹‹ヽ( ・ω・ )/››
(°o°)(°o。)(。o。)(。o°)(°o°)(°o。)(。o。)(。o°)ヽ(・∀・)ノ(∀・ノ)(・ノ )ヽ( )ノ( ヽ・)(ヽ・∀)ヽ(・∀・)ノ
(=゚ω゚)ノ( =゚ω)( =゚)( )(゚= ノ )(ω゚=ノ)(=゚ω゚)ノ(´・ω・`)( ´・ω・)( ´・ω)(  )(ω・´ )(・ω・´)(`・ω・´) |